Edukacja

 JAK ZDOBYĆ KWALIFIKACJE ?

Kwalifikacje w zakresie ortoptyki zapewnia tylko

ukończenie dziennej dwuletniej szkoły policealnej.

Na chwilę obecną nie ma możliwości kształcenia

ortoptystów  na studiach wyższych oraz podyplomowych .

 Zgodnie z rozporządzeniem  MEN z dnia 23.12.2011

w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

- w zakresie ortoptyki -nie ma możliwości

prowadzenia kursów kwalifikacyjnych.

Wszelkie kursy z ortoptyki mają zatem charakter doskonalący.

Nie zapewniają kwalifikacji do prowadzenia diagnozy i rehabilitacji ortoptycznej. 

 

Od września 2012 obowiązuje nowa podstawa programowa kształcenia ortoptystów.

 

GDZIE JEST SZKOŁA ?                                                                                              

 

1.KRAKÓW

 

Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych.

 os. Teatralne 4a, Kraków 31-945, tel. (012) 644 28 71 lub 72

http://zjewm.edu.pl/

 

Kolejny nabór na kierunek ortoptystka od roku szkolnego 2014/2015. 


Copyright 2014 ortoptyka.pl.   wszelkie prawa zastrzeone
Object not found!

Object not found!

The requested URL was not found on this server. If you entered the URL manually please check your spelling and try again.

If you think this is a server error, please contact the webmaster.

Error 404

www.pro-velo-geneve.ch
Mon Sep 1 20:31:59 2014
Apache